מישהו פה חייב להתחיל לדבר על המלך העירום... כולם מדברים לאחרונה על הירידה בהתחלו...+

מישהו פה חייב להתחיל לדבר על המלך העירום… כולם מדברים לאחרונה על הירידה בהתחלו…