Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. אשמח להסבר איך תחום המולטי יותר יציב מתחום הסינגל. נשווה למשל אדם שיש לו 10 בתים פרטיים לעומת אדם שיש לו מולטי של 10 יחידות. הבתים הפרטים: יותר נזילים, ניתן למכור אם רוצים יחידה אחת מבלי למכור את כל ה10, מאפשרים פיזור סיכונים, מושכים אוכלוסיה חזקה יותר על פי רוב, מושכים משפחות שיש סיכוי שישארו זמן רב
    יותר בנכס ועוד יתרונות.

    אני מעדיף לייצר את ה״מולטי פמילי״ שלי על
    ידי בניית תיק של מספר סינגל פמילי.

  2. ממה שהבנתי בנוגע לסוג, תחום המולטי פמילי יותר יציב מסינגל פמילי (פחות תנודתי) בעיתות חירום, כמו כן מבחינת פרופיל השקעה Buy & Hold יהיה עמיד יותר מאשר תחום הפליפים. ואחרון חביב, אזורים מ class C, D , F יושפעו פחות לטעמי שכן שם בעלי שכר דירה נמוך ומשכורת מינימום שאין לאן להוריד עוד בניגוד לשכונות class A/B