Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

ביטוח להשקעה מרחוק

ביטוחים? איך נבטח את עצמנו בהשקעה מרחוק לאחרונה פנתה אלי מישהי שאעזור לה לאתר קבלן שיפוצים כי ההצעות שקיבלה היו גבוהות מאוד.. מה הקשר בין המשפט בשורה הקודמת לביטוח? שאלה טובה! הקשר הוא שאותה גברת נחמדה לא ביטחה את הנכסים שברשותה (החזיקה 6 נכסים) והנכסים ניזוקו בסופה טרופית/הוריקן… באם הייתה עושה את הביטוחים היא הייתה…

Responses

  1. הי Alon Sumagin שים לב לבקש מהקבלן לעשות ביטוח שמכסה את העובדים שלו ועם כיסוי צד ג’ אליך. שים לב שהקבלן מורשה ועובד עם PERMITS, שים לב לגובה ההשתתפות העצמית בביטוח שלך, שים לב שיש התניות להפעלת הביטוח אם עבדת עם גורמים מורשים ואו ללא רשיון, תבדוק מה קורה אם סיימת פריקט לפני זמן הפוליסה וקבלת החזר על יתרת התקופה הלא מנוצלת ביטוחית, אתה חייב להבין שביטוח עובד לפי מקרים ולא רק לפי תוצאות. כלומר REPLACEMENT COST אתה צריך להבין באילו מקרים תקבל את זה. כאן נכנסים קטגוריות כיסוי של DP1 , DP2 ו DP3 תבקש מסוכן הביטוח את 3 רמות הכיסוי ותשווה את ההבדלים, לפרויקטי פליפ הבית ריק, שים לב שהדבר הזה מוזכר ומכוסה בפוליסה שלך לעומת בתים מאוכלסים, ספציפית שווה בהתאם למיקום לודא שיש כיסוי לונדליזם או פריצה לבית גניבה. תחפש בגוגל יש לא מעט פורומים שמשקיעים ישראלים מספרים שביצעו פליפ ואיך נפלו בשלל דרכים שונות יש הרבה מה ללמוד מזה במיוחד לפרוקיט פליפ, אני אומר את זה רק כי יש לא מעט משקיעים שחושבים בטעות שהביטוח מגן מלהפסיד, זה ממש לא נכון. שוב, לזכור הביטוח תקף לפי מקרים ולא לפי תוצאות. יש לאחרונה דוגמה א אני לא טועה כאן בפורום של משקיע פליפ שהפרויקט השתבש בגלל עבודות הקבלן. זו דוגמא טובה למגבלות ואו הקושי להוציא כסף מביטוח על פרויקט שלא מצליח.