Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

התמודדות עם לחצים ושינויים בעולם הנדל״ן

מה הולך קבוצה יקרה? אז השבוע אני נכנס לנעליים הגדולות של ״יזמי השבוע״, מודה לליאור על הבמה. אז בכמה מילים עליי ועלינו, אני בעלים משותף של חברת סייפטינט, פועלים בשמונה שנים האחרונות באורלנדו, פלורידה כסוכנות נדל״ן למשקיעים מקומיים ומשקיעים רחוקים. השבוע אתחיל עם פוסט מעט שונה מהתכנים הרגילים שלי, הנושא הוא התמודדות עם לחצים ושינויים…

Responses

  1. יוזמה יפה אבל ( אבל גדול…) מדובר בקבוצה סגורה ואנו מדינה קטנה. יש דברים שלא רוצים שכל החברים בפייסלנד יידעו…יכול ליצור אי נעימות שכן במשפחת הפורום מציגים דברים בין משקיעים כמונו שבחוץ לא יודעים להעריך ולא הייתי רוצה שכולם ידעו מה שאנו דנים בינינו.
    האם אני טועה?