Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. אז בעצם כל אחד שמשקיע אפילו בנכס אחד, צריך שיהיה לו חשבון עסקי אם הוא רוצה למכור אותו? הרי יש מלא אנשים שיש להם נכס אחד או יותר, קשה לי להאמין שלכולם יש חשבון עסקי בארה״ב… אז מה הם עושים?

  2. אני דווקא מכיר מקרים שבהם הטייטל הסכימו להעביר לחשבון פרטי את הכסף עם מסמך הוכחת בעלות על ה-LLC ע”י בעל החשבון.
    יתכן שזב תלוי במדינה וברמת הגמישות של הטייטל.
    אתה יכול לפנות לטייטל באזור של הנכס ולשאול אותם קונקרטית אם זה אפשרי.
    בכל מקרה אם יש לך אפשרות לפתוח חשבון על הLLC עדיף לטובת נוחות .