Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

אחרי 7 שעות הגענו סוף סוף לארלינגטון ב 11 בלילה. מה אני אגיד לכם…

אחרי 7 שעות הגענו סוף סוף לארלינגטון ב 11 בלילה. מה אני אגיד לכם מהרושם הראשוני – פשוט מדהים! ברור למה אמזון בחרו את העיר הזאת. הכל חדש! מסעדות מדליקות! בנייני משרדים מרשימים. מלונות יוקרה. כאילו הכינו את כל העיר הזאת בשביל אמזון. עכשיו אני מבין למה המחירים גבוהים פה. ביום ראשון הולך לסיור השקעות.…

Responses