Related Articles

המקלות:

#יזם השבוע אדם אשכנזי #פוסט4 בפוסט הקודם, סיפרתי על בניין שרכשתי בן 4 יחידות, על הדיירים שם שלא שילמו שכירות, על שתי חברות ניהול שפיטרתי,…

Responses

  1. מדהים שבדקת. לא הבנתי למה ביטלת את העסקה אמרת דירה להשכרה? נכס שמצא חן בעינך יש . שוכרים שאולי ימצאו חן בעינך גם יש. מושלם מקסימום הפסד חודש שכירות שאפשר להוריד מהמוכר ואולח חוסך חודש עד שיגיע שוכר.
    מה פספסתי?

  2. מיכאל איזה סיפור! וכל הכבוד שמימשתם את זכותכם ויכלתם לצאת. יש לי שאלה – כאילו הזכות לביטול החוזה קיימת בתקופת האינספקשן. אחריו הולכים לסגירה והחוזה מתממש במלואו. האם יש עוד עוגן בחוזה שלפני הסגירה יש לנו זכות ל-walk through לבדיקה אחרונה, או שעליי להוסיף סעיף כזה בעצמי?