Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. מסכים לגמרי. היה לי בית כזה הברוקר סיפר לי שזה אזור קשה אבל יש קטע רחוב אחד קטן שהתחילו להתיישב בו אמנים והוא ממליץ הבית עלה לי 16 וחצי אלף דולר. מכרתי אותו לפנו שנתיים ב 33 אלף כי הייתי צריך כסף. בית קטנטו אבל חמוד במקום המכון. בארצות הברית בכלל מושבות של אמנים אכן מייצרות הייפ אבל צריך להיות מאוד עם היד על הדופק.

  2. מה שכתבת תאורטית נכון אבל אתה צריך איזשהו אינפורמציה פנימית כדי לדעת שקהילת אומנים אן גאים נמשכת לאזור מסוים לפני. בתור סוכנת שחיה המון שנים קשה לדעת אם את לא קשורה לקבוצות הללו אבל נתת נקודה למחשבה מענינת