Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. ברוך הבא. ללא ספק אתה על דרך המלך עוד לפני שהתחלת לצעוד… גם צעיר וגם תקציב גבוה כך שלדעתי את יכול לבנות יופי של נכסים פלוס מינוף שכן אתה אמריקאי.
    בתקציב זה הייתי הולך על רנטל לטווח ארוך בטקסס רוכש 2-3 נכסים פלוס משכנתא שפתוחה לך
    בהצלחה אתה במקום הנכון