Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

 1. ? עומד מסתכל וגם ההוא ממול
  מביט לימין וההוא לשמאל
  מניף יד לכיוון השני
  וגם הוא בדיוק לימני

  זה לא אמיתי אני חושב לתומי
  הוא נראה וזז ממש כתאומי
  וכל מי שאותי מכיר
  יודע שאני רק המראה על הקיר

  וההוא ממול שכל בוקר מביט
  הוא היזם ואני מעתיק