Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

הכנת דוחות המס – השבוע אני מסיים את הכנת דוחות המס האחרונים עבור שנת…

הכנת דוחות המס – השבוע אני מסיים את הכנת דוחות המס האחרונים עבור שנת 2018, משום ששנת המס באנגליה מסתיימת בתאריך 5/4 בכל שנה. יש בבעלותי פרוטפוליו נכסים המפוזר בישראל ארה”ב ואנגליה (בשלב זה), בארה”ב יש למלא דוחות מס פדרליים ודוחות מס נפרדים עבור המדינה, מאחר ורשמתי את בני משפחתי בארה”ב על הנכסים מתוך שיקולי…

Responses