Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

ללמוד מטעויות – טיפים והצעות #1

טוב. כמו שהבטחתי לליאור אני רוצה לספר על עסקה נניח רעה, שנהפכה לטובה, ולתת לכם כמה טיפים למשקיעי הנדלן, על מנת שהדרך שלכם תהיה כמה שאפשר יותר קלה וחלקה למרות שלהבנתי אין אפשרות להצליח בעולם הזה בלי התמדה, עבודה קשה, יכולת לספוג הפסדים, ועוד. אז נתחיל ב 2011, אני עוסק בנדלן בארץ, ויש תערוכה בארץ…

Responses