Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

התמודדות עם לחצים ושינויים בעולם הנדל״ן

מה הולך קבוצה יקרה? אז השבוע אני נכנס לנעליים הגדולות של ״יזמי השבוע״, מודה לליאור על הבמה. אז בכמה מילים עליי ועלינו, אני בעלים משותף של חברת סייפטינט, פועלים בשמונה שנים האחרונות באורלנדו, פלורידה כסוכנות נדל״ן למשקיעים מקומיים ומשקיעים רחוקים. השבוע אתחיל עם פוסט מעט שונה מהתכנים הרגילים שלי, הנושא הוא התמודדות עם לחצים ושינויים…

Responses

  1. הי מיכאל. אני פתחתי באתר בצורה מסודרת.
    בכדי שתעביר כספים אלייך ומימך עלייך להשלים הגדרת חשבון שלך אצהלם…
    שזה אומר זיהוי אישי שלך, זיהוי חשבון בנק שלך שאליו יועבר הכסף /ימשך כסף לחשבון האונלייני שלך..
    וכן צריל להגדיר את מהות החשבון – פרטי, עסקי, מהות הכספים שיעברו בו..היקפים, מקורות וכו