Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. קשה כרגע עם המכירות ב-פילי , אני יושב עם 3 בתים משופצים ומוכנים , ובמחיר ממש לא יקר אין קונים !! אחרי שפיניתי פולשת ושיפצתי אחרי שעזבה ה**** ועשתה נזקים – בית חדש בפנים ואין קונים , אזור סביר + … אני מוכן להמתין עם קונה וקודם להשכיר לשוכר שמוסכם על שנינו ורק אז למכור לפי 12% תשואה !!!!!!!