4949 E100th Garfield Hights $65,000 תאריך: 1/20/2019 4949 E 110th garfield Hights 44125 ️…

4949 E100th Garfield Hights $65,000 תאריך: 1/20/2019 4949 E 110th garfield Hights 44125 ️…

4949 E100th Garfield Hights
$65,000

תאריך: 1/20/2019

? 4949 E 110th garfield Hights 44125
?️ מדינה
? עיר
? שכונה

************************
סוג העסקה
************************
?️ סוג העסקה נכס שיש בו כבר דייר משלם – עסקת TurnKey
? הנכס תחת חוזה? – כן, הנכס תחת חוזה
? נכס מולטי פמלי? – לא

************************
נתוני העסקה והנכס
************************
? מחיר רכישה למשקיע בדולרים: 60000
? גודל מחייה בפיט מרובע: Property size in square fit sqft
?️ שנת בנייה: 1924
? מספר יחידות בנכס (דלתות): 1
? מספר חדרי שינה: 4
? מספר שירותים: 1
⛏ הערכת מחיר לשיפוץ נדרש בדולרים: 100
?️ באיזה תאריך השיפוץ אמור להסתיים: 1/1/2018 0:00:00
? האם בוצע אינספקשיין: כן
? קישור להערכת שיפוץ באקסל במידה וקיימת הערכה:
? דמי ליווי של היזם: 5000
? הערכת עלויות סגירה ועלויות נוספות בדולרים: 800
************************
? סה״כ להשקעה (מחיר רכישה + מחיר שיפוץ + דמי ליווי + עלויות סגירה) : 65900
************************

? על האזור:
למה להשקיע דווקא בשכונות סביב קליבלנד?
האתר CNBC דירג את קליבלנד כעיר המובילה בארה”ב בתשואות, עם מחירי כניסה נמוכים של כ 200,000 ₪ לדירה ותשואה המגיעה ל 11 אחוז ויותר, העיר נהפכה ליעד החם ביותר להשקעות נדל”ן בארה”ב.
ירידה באחוז האבטלה ועלייה במחירי הדירות, כל הסממנים הרלבנטיים לבדיקת רווחיות שוק נדל”ן מעידים על צמיחה כלכלית עקבית בקליבלנד.
מגמת הירידה במחירי הדירות, שאפיינה את העיר במהלך השנים 2006-2013 התהפכה: מחירי הדירות עלו, וכך גם הדרישה לדירות, שיעור האבטלה ירד בעיר ל-5.7% נכון לנובמבר 2017 – פחות מחצי משיעורו בשנת 2010.

? על הנכס:
נכס מרווח, לאחר השבחה,, מושכר לדייר כשנה וחצי. שכונה מבוקשת.

************************
הכנסות שנתיות צפויות
************************
? שכירות חודשית 980
? שכירות שנתית 11760

************************
הוצאות שנתיות צפויות
************************
הפרשה לגבי נכס שאינו מושכר מושכר: 500
? חברת ניהול: 1176
? תחזוקה: 400
?️ ארנונה: 3100
✍️ ביטוח: 660
? תשלומי קהילה: 0
? סה״כ הוצאות שנתיות: 5836

? תזרים שנתי נטו לפני מס:
? תשואה שנתית ברוטו: 18%
? תשואה שנתית נטו: 9.11%

************************
? נתוני שוק השוואתיים
************************
? שווי שוק מוערך לנכס לאחר שיפוץ: 69000
?️ אחוז סה”כ ההשקעה ביחס למחיר השוק: 1

************************
? ניתוח שוק השוואתי מכירה – נכס ראשון:
************************
? כתובת: 66
? גודל מחייה בפיט מרובע: undefined sqft
?️ שנת בנייה: undefined
? מספר חדרי שינה: 66
? מספר שירותים: 66
? מרחק מהנכס: 66 מיילים
?️ מתי נמכר: 43466

פורמט בלעדי לזירת הנכסים של פורום נדל”ן ארה”ב: https://www.facebook.com/groups/RealEstateIsraelUSAFAQ

לצפיה בנכס זה ונכסים נוספים בזירת הנכסים: https://www.facebook.com/groups/711026639303612/

************************
? ניתוח שוק השוואתי מכירה – נכס שני:
************************
? כתובת: 77
? גודל מחייה בפיט מרובע: sqft
?️ שנת בנייה:
? מספר חדרי שינה: 77
? מספר שירותים: 77
? מרחק מהנכס: 77 מיילים
?️ מתי נמכר: 43466














Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

(SOLD) 12912 Maplerow, Garfield hights OH———–sold $61,000 – Garfield Hights, Cleveland 44105 תאריך: 1/19/2019…

(SOLD) 12912 Maplerow, Garfield hights OH———–sold $61,000 – Garfield Hights, Cleveland 44105 תאריך: 1/19/2019 ? 12912 Maplerow Garfield Heights, Ohio ?️ מדינה ? עיר ? שכונה ************************ סוג העסקה ************************ ?️ סוג העסקה נכס שיש בו כבר דייר משלם – עסקת TurnKey ? הנכס תחת חוזה? – כן, הנכס תחת חוזה ? נכס מולטי פמלי?…

(SOLD) 12912 Maplerow, Garfield hights OH $61,000 – Cudell, Cleveland תאריך: 1/19/2019 12912 Maplerow…

(SOLD) 12912 Maplerow, Garfield hights OH $61,000 – Cudell, Cleveland תאריך: 1/19/2019 ? 12912 Maplerow Garfield Heights, Ohio ?️ מדינה ? עיר ? שכונה ************************ סוג העסקה ************************ ?️ סוג העסקה נכס שיש בו כבר דייר משלם – עסקת TurnKey ? הנכס תחת חוזה? – כן, הנכס תחת חוזה ? נכס מולטי פמלי? – לא…

5524 Grasmere Garfield Hights 44137 $62,000 – Cudell, Cleveland תאריך: 1/20/2019 5524 Grasmere Garfield…

5524 Grasmere Garfield Hights 44137 $62,000 – Cudell, Cleveland תאריך: 1/20/2019 ? 5524 Grasmere Garfield hights ?️ מדינה ? עיר ? שכונה ************************ סוג העסקה ************************ ?️ סוג העסקה נכס שיש בו כבר דייר משלם – עסקת TurnKey ? הנכס תחת חוזה? – כן, הנכס תחת חוזה ? נכס מולטי פמלי? – לא ************************ נתוני…

12909 melgrove. Garfield Hights 44105 $63,000 – 44105 CLEVELAND תאריך: 1/19/2019 12909 Melgrove Garfield…

12909 melgrove. Garfield Hights 44105 $63,000 – 44105 CLEVELAND תאריך: 1/19/2019 ? 12909 Melgrove Garfield Hights ?️ מדינה ? עיר ? שכונה ************************ סוג העסקה ************************ ?️ סוג העסקה נכס שיש בו כבר דייר משלם – עסקת TurnKey ? הנכס תחת חוזה? – כן, הנכס תחת חוזה ? נכס מולטי פמלי? – לא ************************ נתוני…

Responses