Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. תודה Gilad Brimer על המילים החמות והניתוח – ההצגה העצמית שלך במיטאפ היתה נהדרת – ובהחלט אנחנו צריכים לראות עוד גמדים במיטאפ – גמדים יקרים, המיטאפ הזה בשבילכם ! כמובן שהיזמים והענקים לומדים תמיד דברים חגשים אחד מהשני אבל הם כבר עשו את זה וקפצו למים – הדרך הטובה ביותר לגמדים לבוא ולהתחיל זה לבוא ולפגוש בעולם האמיתי מקצוענים שחולקים את הידע והיכולות שלהם עם השאר. בכנס היו כ 70 אחוז ענקים ויזמים. נשמח לשמוע מה עוצר את הגמדים מלהגיע כדי שנוכל לשנות, להערך בהתאם ולהשתפר. כל רוכש כרטיס יכל להגיד כחלק משאלון הרכישה איזה תוכן הוא מצפה לראות – ונערכנו עם היזמים המרצים והענקים בהתאם. כמו כן סשן גמד-ענק יכול לתרום המון לגמדים – יעוץ אישי חינם במהלך הכנס ואחריו. תשתפו אותנו בבקשה.