Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. אני אוהב את השאלה . ולי יש הסבר אני לא יודע כמה הוא שווה. שני הדברים אינם סותרים. אני חושב שהמספרים הם תנאי הכרחי לכל עיסקה לא יתכן להכנס לעיסקה שבה המספרים אינם עובדים אלה אם כן זה עיסקה לתווך ארוך מתוך אמונה שהשכונה תעלה בצורה יוצאת מן הכלל בגלל כל מיני סיבות יוצאות מן הכלל. תחושת הבטן היא לדעתי הפרי של הניסיון. אם אתה התמקדת בשכונה מסוימת ואתה מכיר את השכונה היטב.
    אתה יכול לחוש שבית מסויים הוא בית טוב כי זה בית פינתי או שאתה מרגיש שהוא ימכר טוב כי זה הסגנון האהוב באזור. בתחושת בטן היא בעצם נובעת.מהניסיון הרב שצברת . אם יש לך תחושת בטן טובה באזור שאתה לא מכיר אז אלו דממיונות שאתה צריך להתעלם מהם.