Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

סרטונים ללימוד נדל”ן

סרטוני וידאו לימודיים ביוטיוב ! שלום חברים, מוזמנים לשתף פה סרטוני וידאו לימודיים שהכנתם עם קישור ליוטיוב – לא סרטוני פרסומת, אלא סרטונים עם ערך לימודי אם הסרטון מכיל את שמכםף שם החברה ולוגו זה בסדר כל עוד הסרטון הוא לא פרסומת לשירותים שלכם או למכירת נכסים אלא מדבר על נושא שקשור לנדל”ן שאתם מלמדים…

כיצד נתגבר על הפחד מההשקעה הראשונה?

כיצד נתגבר על הפחד מההשקעה הראשונה ? הרבה אנשים שהיו רוצים להשקיע בנדל”ן בכלל באופן כללי, לא עושים את זה, והם לא יעשו את זה בגלל הפחד. הפחד מלהיכשל הוא פחד משתק. מאיפה נובע הפחד הזה ? הפחד הזה נובע קודם כל מהחינוך שקיבלנו בבית. אם בבית לא דיברו על כסף וכל הזמן אמרו לנו…

Responses