Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. ליאור קראתי חצי מהמאמר (אשמח לאמל”ק או תקציר בעברית/אנגלית..) אבל יש חוק אמריקאי שנקרא dodd-frank על שם 2 חברי הקונגרס (רפובליקני ודמוקרט) שמחייב כל נותן משכנתא לבדוק ability to pay וחובת הבדיקה היא כזאת שאם האדם לא יכול לשלם מסיבה כלשהי- יש חובה על הגוף/האדם שנותן משכנתא להוכיח במידת הצורך מול רשויות ארה”ב, את העובדה כי נעשתה בדיקה מקיפה ובדיקת נאותות מאותת ללווה שלקח הלוואה.

    אני תוהה איך זה משתלב עם הסיפור פה..