Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. חברים אנחנו רוצים להעניק כרטיס מתנה לאחד ממשתתפי גמד ענק – כל גמד ששלח שאלה לענק או ענק שענה לגמד – בבקשה תכתבו את שמות שניכם פה ונגריל מבין הכותבים ברגע שנגיע למעל 50 ענקים שעזרו לגמדים או גמדים שפנו לענקים. במידה ולא נגיע לכך עד ה 10 לדצמבר – הפרס עובר למשחק הבא שמתגמד לעומת המשחק הזה והולך כאמור לשבור את האינטרנט. חזק ואמץ!