Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. הי ברכה נכון מצאתי את אודליה. לגבי דטרויט… מאד נכון חשוב מאד לדעת איפה לקנות באיזה אזור באיזה רחוב ובאיזה חלק של הרחוב. לצערי הרב התחלתי לקנות שם רק לפני שנתיים. המחירים הכפילו עצמם בכל העיר בשנתיים האחרונות, וההתאוששות בכל מקום. יחד עם זאת, המון זהירות ועם זה אני מסכים איתך.

  2. חברים, לדעתי ההתיחסות כאן היא לשאלה של Odelia Abutbul.
    היא רצתה לשמוע על דטרויט, לאור המצב הקשה של העיר הזו. כאשר, על פי הנתוניים, גם היום, כ-10 שנים לאחר משבר הסאב פריים ולאחר שהעיר פשטה רגל, קשה מאוד לראות את ההתאוששות שלה ונדרש אורך רוח (וכמובן ניהול סיכונים קפדני ביותר), כאשר בוחנים השקעות בה.