Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. יש ויזה למשקיעים שנקראת EB5.
    זאת ויזה שניתנת למשקיעים שמשקיעים יותר ממליון דולר ומייצרים לפחות עשרה מקומות עבודה. יש אזורים “מועדפים” שבהם האבטלה גבוהה יותר ואז הסכום הראשוני יכול לרדת ל 500 אלף. לא כל פרויקט מאושר בתוכנית, יש לממשל רשימה של פרויקטים שכבר אושרו והשקעה בהם מבטיחה תושבות.