Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. בתור אמריקאי אני יודע שהבנקים נותנים עד 10 הלוואות פאני מיי – פרדי מק לאדם. מהנכס השביעי ומעלה הדרישה היא לקרדיט סקור של 720 וכמו שנאמר הרזרבות וההכנסה צריכים להיות מספיק גבוהים כי לעומת הלוואה מסחרית, הבטוחה העקרית שמסתכלים עליה היא ההכנסה של הלווה למרות שמתחשבים גם בשכירויות.

  2. כמו כל דבר, זה תלוי… בהלוואות קונבנציונליות, פאני מאי מאפשרים עד 6 נכסים ממושכנים, כמעט בלי בעיה. יש צורך להראות מספיק עתודות כסף לרזרבה עבור כל נכס, אבל אפשר להגיע עד 10 נכסים – פשוט מהנכס השישי יש יותר מכשולים – בעיקר הרזרבות קופצות לרמות לא ממש מעשיות.
    מלווים לא קונבנציונליים לא תמיד מגבילים את מספר הנכסים הכולל, אבל לא יאשרו יותר מ-3 עד 5 הלוואות מאותו מוסד.
    לפעמים ניתן להוציא מהספירה הלוואות עסקיות, אם הן שולמו 100% מחשבון בנק יעודי של העסק.
    לפעמים אפשר לקבל הלוואת “‘שמיכה” על פורטפוליו של נכסים, שזו גם הלוואה עסקית, וגם נספרת רק פעם אחת בסיכום הכולל…
    בכל מקרה, לאזרחים עם מספר סושיאל ודירוג אשראי יהיה הרבה יותר קל לקבל גם משכנתאות וגם הלוואות עסקיות…