Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

 1. תגיד שאתה עסוק מאוד ואתה מוכן לפגישת היכרות קצרה של 10 דקות
  בפגישה תגיד להם שהפגישה קצרה ויגשו ישר לעניין
  אם ב 10 דקות מעניין אותך תקבע שוב פגישה ארוכה יותר שיחשבו שאתה עסוק מאוד
  אם ב 10 דקות לא התרשמת
  תודה להם על זמנם ותגיד להם שתהיה עמם בקשר במועד שיתאים לך בהמשך

  בהצלחה