Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. כפי שכבר צוין כאן רק צוות מקומי יכול לבצע את העבודה, אתה מתקשר לכמה חברות תיוון כמו רימקס/ קלר וייליאמס או אחריות תלוי באזר שלך ומדבר עם מתווך שיכיול ללכת ולבדוק את הנכס,, בעיקר כאלה שעובדים באותה שכונהץ ואז מצליב את הנתונים,, או שאתה מתחבר לכמה מנהלי נכסים או קבלנים שיוכלו לעשות את הבדיקה עבורך.