Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

התמודדות עם לחצים ושינויים בעולם הנדל״ן

מה הולך קבוצה יקרה? אז השבוע אני נכנס לנעליים הגדולות של ״יזמי השבוע״, מודה לליאור על הבמה. אז בכמה מילים עליי ועלינו, אני בעלים משותף של חברת סייפטינט, פועלים בשמונה שנים האחרונות באורלנדו, פלורידה כסוכנות נדל״ן למשקיעים מקומיים ומשקיעים רחוקים. השבוע אתחיל עם פוסט מעט שונה מהתכנים הרגילים שלי, הנושא הוא התמודדות עם לחצים ושינויים…

הייתי היום בכנס של רוברט שמין – מבחינה שיווקית הם בהחלט יודעים לעשות את…

הייתי היום בכנס של רוברט שמין – מבחינה שיווקית הם בהחלט יודעים לעשות את העבודה. רציתי לדעת אם יש כאן אנשים שעשו את הקורס והיו רוצים לתת נק’ מבט קצת יותר אובייקטיבית לגביו.

Responses