Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

המקלות:

#יזם השבוע אדם אשכנזי #פוסט4 בפוסט הקודם, סיפרתי על בניין שרכשתי בן 4 יחידות, על הדיירים שם שלא שילמו שכירות, על שתי חברות ניהול שפיטרתי,…

Responses

  1. למה לא?
    האם מערכת היחסים בין הסוכנים לדיירים נושאת אופי של יחסי מרות שבו צד אחד יכול לנצל את החולשה של הצד השני? לדעתי אין בעיה עם זה. נשמע קצת מופרך.
    (נ.ב. התרגום האוטומטי משעשע)