Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

כיצד נתגבר על הפחד מההשקעה הראשונה?

כיצד נתגבר על הפחד מההשקעה הראשונה ? הרבה אנשים שהיו רוצים להשקיע בנדל”ן בכלל באופן כללי, לא עושים את זה, והם לא יעשו את זה בגלל הפחד. הפחד מלהיכשל הוא פחד משתק. מאיפה נובע הפחד הזה ? הפחד הזה נובע קודם כל מהחינוך שקיבלנו בבית. אם בבית לא דיברו על כסף וכל הזמן אמרו לנו…

Responses

  1. זה לא עיקול, אלא רישום החוב כנגד הטייטל – הטאבו על הנכס בצורת Mechanic’s Lien.
    מי שיכול לעזור עם זה זו חברת הטייטל בה השתמשתם בקניית הנכס, ואו עורך דין. יש כמה אפשרויות: העובד צריך להראות חוזה עבודה חתום (יכול להיות מול הקבלן הראשי), עם הצהרות שהעבודה בוצעה. אתם מנגד יכולים להראות הוכחות ששילמתם עבור העבודה (צ’ק שנפרע) ואו הוכחות שהעבודה לא בוצעה לפי תנאי החוזה. * זה לא יעוץ משפטי או בנושאי טייטל – יש להתייעץ עם מומחים מתאימים לפני החלטה על נקיטת צעדים, כיוון שבמקרה הטוב זה יכול לעכב את מכירת הנכס, ובמקרה הגרוע להוביל אכן לעיקול הנכס.

  2. בעקרון הוא יכול לעשות את זה, החוקים שונים בין המדינות אבל גם יש לו זמן מסויים שבו מותר לו ובחלק מהמדינות הוא גם מחוייב להגיש גם קדם עיקול, לא יודעת כמה זמן עבר אבל תבדקי שהוא בכלל עוד יכול.
    אבל, הרבה פעמים הם רק מאיימים כדרך להשיג את מה שהם רוצים.
    מה שכן, המקרים שאני מכירה שכן שמו את העיקול זה נגמר בזה שמשלמים שוב לבעל המקצוע. לרוב אם זו עבודה קטנה לא ייכנסו לזה כי עלויות הטיפול גבוהות בהרבה ממה שייצא לכל צד.