Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. נועם יפה מאד. אכן ל HOA יש הרבה כח.
    לי עצרו היתר בניית סינגל גדול באלבמה ונדרשתי לשנות את התוכנית של הבית כי בשכונה היו לטעמם יותר מדי בתים במודל שביקשתי לבנות.
    הכי פשוט וכנראה מהיר וזול זה לבנות מודל חדש ולקבל את ברכתם.