Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. יש דרך לפתור את זה בלי לעבור על החוק. תציעו לו non refundable deposit אם אתם בטוחים שאתם הולכים על העסקה. במקרה כזה לא תפסידו כלום והוא יוכל להרגיש בטוח בחתימה על חוזה אתכם..חברים, קצת יצירתיות 🙂

  2. אתה מבקש ממישהו לקחת סיכון כלשהו ללא תמורה. למה שמישהו יסכים לזאת? תכניסו שותף, ותתנו קצת איקווטי או שתפנו להמון בנקים או מלווים שייתנו לכם מכתב אבל אני לא בטוח אם זה יספיק במקרה שלכם.