מה זה Opportunity zone ואיך זה יעזור לכם בהלוואה הבאה

מה זה Opportunity zone ואיך זה יעזור לכם בהלוואה הבאה

מה זה Opportunity zone ואיך זה יעזור לכם בהלוואה הבאה

 

הארד מאני ו Opportunity zone:
מהו אופרטוניטי זון (OZ)? אפרטיונטי זון הוא אזור שהכריזו עליו השלטונות האמריקאים לתת הטבות מס למשקיעי נדל”ן יזמיים, בכדי לקדם את האזור, מתוך שאיפה לפתח ולקדם את הקהילה עם אוכלוסייה סוציו אקנומית חזקה יותר. חוק הרפורמה במס שעבר לאחרונה, כלל הפחתת מס אפשרית למשקיעים. באמצעות תוכנית זו, משקיע רשאי לדחות מס רווחי הון על מכירת נכס כלשהו על ידי השקעת רווחים אלו. המיסים המקוריים הללו עשויים להידחות עד 2026, או עם מכירת ההשקעה החדשה (המוקדם מביניהם). לצד הדחייה, מס רווחי ההון המקורי מצטמצם בשיעור ניכר. בנוסף לאותם הטבות, כאשר מחזיקים את הנכסים לאורך זמן, הערכה מההשקעה החדשה יכולה להתממש ללא מס.
כיצד פועלת תוכנית אזורי ההזדמנות (OZ)?
משקיע מוכר נכס ויוצר רווח הון. המשקיע מכניס את רווחי ההון מאותה השקעה בהשקעה חדשה בתוך תקופה של עד 180 יום ובתנאי שהשקעה זו תהיה באזור הזדמנויות ייעודי (OZ). חלקים גדולים של ארה”ב זכאים להגדרה זו, והוא כולל בתוכם אזורים מסחריים, תעשייתיים ומגורים.
במידה וההשקעה מוחזקת לתווך ארוך, ההתחייבות לרווח הון מההשקעה המקורית תופחת ב-10% לאחר 5 שנים, וב – 15% לאחר שבע שנים. לאחר 10 שנים, רווחי הון שנוצרו מההשקעה בקרן הזדמנות מופחתים לאפס.
אז איך כל זה קשור להארד מאני לנדינג?
ובכן, כדי לענות על שאלה זו אקדים ואומר שלפני מתן הלוואת “הארד מאני”, לנדרים מבקשים לשוחח עם המשקיע. בשיחה זו, הם מנסים להבין את בקיאותו של המשקיע ואת ניתוח השטח שלו באזור בו הוא בחר להשקיע. לדוגמה: מהי עלות ההשקעה? כמה פרוייקטים כאלה עשה המשקיע בעבר? האם עשה פרוייקטים כאלה באזור המדובר ומה להערכתו יהיה הARV-. כאמור, אחד הפרמטרים (ואולי המרכזי) עליו נשען ההארד מאני לנדר, הוא שווי הנכס לאחר הפיתוח ARV. כאשר המשקיע ישתף את הלנדר בשיקול של “אפרטיוניטי זון”, הלנדר יצא מתוך נקודת הנחה שהמשקיע מודע לרגולציות האזוריות, ואכן נוהג בהשקעה זו בתבונה כיוון שהמשקיע יודע לרדת לרזלוציות הקטנות בשיקוליו העסקיים. יתירה מכך, הלנדר יעריך מסיבות מוצדקות, ששווי הנכס יהא זהה ל – ARV אותו ציין המשקיע, כיוון שלממשלה יש אינטרס מובהק ומתמרצת את המשקיעים לפתח את האזורים המדוברים, דבר שאמור להביא להתפתחותו של האזור מבחינה סוציו אקנומית, שיטור קהילתי וכיו”ב, כאמור.

קישור לפוסט המקורי בפורום נדל”ן ארצות הברית בפייסבוק – עובד במחשב שולחני (לצפייה בפוסט יש להיות חברים שאושרו לפורום)

את התגובות המקוריות לפוסט ניתן לקרוא בתחתית דף הפוסט הנוכחי באתר או בקישור לפוסט בפייסבוק וכמובן שאתם מוזמנים להצטרף לדיון

 

Related News Real Estate Entrepreneurs  

חברות נדל”ן נבחרות

Responses