Watch video

Watch video

#יזםהשבוע פוסט 5 המשך לפוסט הקודם אקסיט מהיר? פליפ? תשכחו מזה. אנחנו נכנסים לעומק השכונה במערב פילדלפיה כדי לראות איך יזמים ישראלים (השמות שמורים במערכת)…

X