עדכון נדל”ן: המכירות עלו כאשר שיעורי המשכנתא צפויים לרדת

הדו”ח האחרון של איגוד המתווכים באזור האנטסוויל(HAAR) הראה פעילות מוגברת עבור אזור האנטסוויל/מחוז מדיסון בשבוע המלא האחרון של אוגוסט.

הדו”ח, המכסה את השבוע שהסתיים ב-26 באוגוסט 2023, מציג רישומים חדשים לבתים צמודי קרקע שעלו ב-16.7%, בעוד שמכירות ממתינות ראו עלייה מתונה של 1.5%. 

העלייה הזו עשויה לראות בקרוב דחיפה, שכן פרדי מאק מדווחים כי הממוצע הארצי של שיעורי משכנתא קבועים ל-30 שנה ירד זה השבוע השני ברציפות, כאשר הריבית הממוצעת הנוכחית נעה על 7.12%. הירידה הזו באה בעקבות הרף הגבוה של 22 שנים של 7.23%, שהשוק הלאומי הגיע אליו ב-23 באוגוסט.

העובדה ששוק אזור האנטסוויל הראה עלייה במכירות וברישומים, אפילו לנוכח העלייה ההיסטורית ההיא, מעידה על המשך הביקוש הגבוה לדיור באזור. הדוח השבועי של HAAR הראה עלייה של 9.9%, והעלה את המספר הכולל של בתים צמודי קרקע זמינים ל-2,871. 

הפדרל ריזרב אמור להיפגש ב-19 וב-20 בספטמבר כדי לדון בריבית – עם זאת, עם האינפלציה שהופחתה באופן דרסטי מהעלייה המטאורית שלה בשנתיים האחרונות, מומחים לא מאמינים כי העלאות ריבית נוספות יוצגו באותו זמן.

Related Articles

Responses