מכירות הבתים החדשים נחלשות באוקטובר

המכירות ירדו ב-5.6% מחודש לחודש, אך הן עלו ב-17.7% משנה לשנה ועלו ב-4.6% עד כה בשנת 2023. כ-30% מכלל מכירות הבתים באוקטובר היו בניה חדשה.

המכירות של בתים צמודי קרקע חדשים שנבנו באוקטובר ירדו ב-5.6% בהשוואה לספטמבר, לשיעור שנתי של 679,000 מנוכי עונתיות, לאחר “שינוי בולט כלפי מטה בספטמבר”.

עם זאת, קצב מכירות הבתים החדשים באוקטובר עלה ב-17.7% משנה לשנה, על פי הנתונים החודשיים של משרד השיכון והפיתוח העירוני של ארה”ב ושל לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית.

לפי האגודה הלאומית של בוני בתים (NAHB), שיעורי משכנתא גבוהים יותר שעמדו על 7.62% בממוצע לפרדי מאק, השיעור הגבוה ביותר מאז 2000, דיכא את ביקוש הקונים ודחף את המכירות של אוקטובר.

יו”ר  האגודה הלאומית של בוני בתים, אלישיה הואי, מציינת את שיעורי הריבית, אומרת שמכירות בתים חדשים לא רק עלו משנה לשנה, הן גם עלו ב-4.6% ב-2023 עד כה “בשל חוסר מלאי בשוק המכירה החוזרת”.

“מחירי הבתים החדשים החציוניים ירדו ככל שגודל הבתים החדשים ירד ב-2023”, אומר הכלכלן הראשי של NAHB רוברט דיץ. “בשילוב עם תמריצי מכירות והיעדר מלאי למכירה חוזרת, הביקוש נשאר יציב ב-2023 ואמור להשתפר ב-2024 ככל שהריבית תרד”.

מכירת בית חדש מתרחשת כאשר נחתם חוזה מכר או קבלת פיקדון. הבית יכול להיות בכל שלב של בנייה: עדיין לא התחיל, בבנייה או הושלם. בנוסף להתאמה להשפעות עונתיות, הקריאה באוקטובר של 679,000 יחידות היא מספר הבתים שיימכרו אם הקצב הזה יימשך ב-12 החודשים הבאים.

מלאי חד-משפחתי חדש באוקטובר עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר, עלייה של 8.3% מהחודש הקודם, ל-439,000 – היצע של 7.8 חודשים בקצב הבנייה הנוכחי. מדד ליד אספקה של 6 חודשים נחשב מאוזן.

מסך המלאי העומד לרשות הקונים, הכולל בתים חדשים וקיימים, בתים חדשים שנבנו היוו 30% מכלל הבתים המשפחתיים הזמינים למכירה באוקטובר. היסטורית, בתים חדשים מהווים רק 12%.

מחיר המכירה החציוני של דירות חדשות באוקטובר היה 409,300 דולר, ירידה של 3.1% מספטמבר, וירידה של 17.6% משנה לשנה. חלק מירידה זו נובע משימוש בתמריצים של בונים, אם כי חלקם נובע ממגמה לבנות בתים קטנים יותר.

לפי האגודה הלאומית של בוני בתים, 33% מהמכירות באוקטובר תומחרו בין 300,000 ל-400,000 דולר; שנה קודם לכן, רק 20% מהמכירות היו בטווח הזה.

מבחינה אזורית, על בסיס שנה עד היום, מכירות בתים חדשים עלו ב-9.5% בצפון מזרח, 5.8% בדרום ו-2.5% במערב. במערב התיכון, לעומת זאת, המכירות ירדו ב-0.3%.

Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

XX Auburndale Ave, The Villages, FL 32162

Property Description: Single Family Year Built: 2003 Lot: 0.31 acres Roof: 4 Years old (HOA covered) A/C: 4 Years old Pool: YES HOA: 700$ annually Sewer City Water BEDS: 3 BATH: 2 SQFT: 1,600 ASKING – $371,000 ARV – 440K STATUS: owner occupied (vacant at closing) ALL UTILITIES ARE AVAILABLE ON LAND!!! GREAT INVESTMENT!!! THE FULL ADDRESS WILL BE PROVIDED ONCE WE RECEIVE A RESPONSE EXPRESSING YOUR […]

Responses