FHFA: מחירי הבתים באוקטובר עלו ב-0.3%

בסוכנות הפדרלית למימון דיור גם אומרים שמחירי הבתים עלו ב-6.3% משנה לשנה.

וושינגטון – מחירי הבתים בארה”ב באוקטובר עלו ב-0.3% מספטמבר, על פי מדד מחירי הבתים החודשי (HPI) של הסוכנות הפדרלית למימון דיור (FHFA). מחירי הבתים עלו ב-6.3% משנה לשנה. כמו כן, עליית המחירים שדווחה בעבר ב-0.6% בספטמבר עודכנה ל-0.7%.

עבור תשע חטיבות המפקד, שינויי המחירים החודשיים מנוכי עונתיות מספטמבר עד אוקטובר נעו בין -0.3% בחטיבת ניו אינגלנד ל-+1.1% בחטיבת האטלנטי התיכון. חטיבת דרום האטלנטי, הכוללת את פלורידה, ראתה שינוי מחיר חודשי מתווך עונתיות של 0.1%. השינויים של 12 חודשים נעו בין +2.6% בחטיבת ההר ל-+9.9% בחטיבת האטלנטי התיכון.

“עליות מחירי הבתים בארה”ב נותרו חזקות במהלך 12 החודשים האחרונים”. אמרה נטליה פולקובניצ’נקו, כלכלנית מפקחת בחטיבת המחקר והסטטיסטיקה של FHFA. “על בסיס חודשי, ייסוף המחירים התמתן באוקטובר, עם ארבע חטיבות שהציגו האטה מהחודש הקודם”.

ה-FHFA HPI הוא אוסף מקיף של מדדי מחירי בתים זמינים לציבור המודדים שינויים בערכי הבתים צמודי הקרקע על סמך נתונים שנמשכים עד אמצע שנות ה-70 מכל 50 המדינות ומעל 400 ערים אמריקאיות.

Related News Real Estate Entrepreneurs  

חברות נדל”ן נבחרות

Responses