ארץ

… כל רוכשי קרקעות יצירתיים אשר עשויים להתעניין בנכס גדול של חווה אקזוטית עם פוטנציאל תזרים מזומנים וגם למכירה חוזרת של חלוקת בתים קטנים יותר…