העברת כספים+

במה אתם משתמשים להעברת תשלומים באופן מיידי לאנשים שאתם עובדים איתם?