Amir Nadibi Introduction post

#יזםהשבוע אמיר נדיבי#פוסט1שבוע טוב ונפלא לכולנו. אישית התרגשתי מהפנייה שנעשתה אליי על מנת לפרסם במהלך השבוע הזה את יזם השבוע בקבוצה הנהדרת הזו אוסיף ואומר ותודה…