אירועי נדל"ן יזם השבוע

אפריל

28מרץ(מרץ 28)09:2602אפריל(אפריל 2)09:26Dana Sivan - יזמית השבוע - דנה סיוון(מרץ 28) 09:26 - (אפריל 2) 09:26 אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

מרץ 28 (ראשון) 09:26 - אפריל 2 (שישי) 09:26

04אפריל(אפריל 4)09:2609(אפריל 9)09:26Idan Amz-b - יזם השבוע - עידן09:26 - 09:26 (9) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

זמן

4 (ראשון) 09:26 - 9 (שישי) 09:26

11אפריל(אפריל 11)09:2616(אפריל 16)09:26Itay Gamlieli - יזם השבוע - איתי גמליאלי09:26 - 09:26 (16) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

11 (ראשון) 09:26 - 16 (שישי) 09:26

18אפריל(אפריל 18)09:2623(אפריל 23)09:26Yoav Holzer - יזם השבוע - יואב הולצר09:26 - 09:26 (23) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Yoav Holzer

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

18 (ראשון) 09:26 - 23 (שישי) 09:26

25אפריל(אפריל 25)09:2630(אפריל 30)09:26Amir Ben Bassat - יזם השבוע - אמיר בן בסט09:26 - 09:26 (30) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

25 (ראשון) 09:26 - 30 (שישי) 09:26

מאי

02מאי(מאי 2)09:2607(מאי 7)09:26Dror Dorenbaum - יזם השבוע - דרור דורנבאום09:26 - 09:26 (7) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

2 (ראשון) 09:26 - 7 (שישי) 09:26

09מאי(מאי 9)09:2614(מאי 14)09:26Yoav Lavee - יזם השבוע - יואב לביא09:26 - 09:26 (14) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

9 (ראשון) 09:26 - 14 (שישי) 09:26

16מאי(מאי 16)09:2621(מאי 21)09:26Liat Doron - יזמית השבוע - ליאת דורון09:26 - 09:26 (21) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

16 (ראשון) 09:26 - 21 (שישי) 09:26

23מאי(מאי 23)09:2628(מאי 28)09:26יזם השבוע - 23.5-28.509:26 - 09:26 (28) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

23 (ראשון) 09:26 - 28 (שישי) 09:26

30מאי(מאי 30)09:2604יוני(יוני 4)09:26יזם השבוע - 30.5-4.6(מאי 30) 09:26 - (יוני 4) 09:26 אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

מאי 30 (ראשון) 09:26 - יוני 4 (שישי) 09:26

יוני

30מאי(מאי 30)09:2604יוני(יוני 4)09:26יזם השבוע - 30.5-4.6(מאי 30) 09:26 - (יוני 4) 09:26 אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

מאי 30 (ראשון) 09:26 - יוני 4 (שישי) 09:26

06יוני(יוני 6)09:2611(יוני 11)09:26יזם השבוע - 6.6-11.609:26 - 09:26 (11) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

6 (ראשון) 09:26 - 11 (שישי) 09:26

13יוני(יוני 13)09:2618(יוני 18)09:26יזם השבוע - 13.6-18.609:26 - 09:26 (18) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

13 (ראשון) 09:26 - 18 (שישי) 09:26

20יוני(יוני 20)09:2625(יוני 25)09:26יזם השבוע - 20.6-25.609:26 - 09:26 (25) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

20 (ראשון) 09:26 - 25 (שישי) 09:26

27יוני(יוני 27)09:2602יולי(יולי 2)09:26יזם השבוע - 27.6-02.7(יוני 27) 09:26 - (יולי 2) 09:26 אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

יוני 27 (ראשון) 09:26 - יולי 2 (שישי) 09:26

יולי

27יוני(יוני 27)09:2602יולי(יולי 2)09:26יזם השבוע - 27.6-02.7(יוני 27) 09:26 - (יולי 2) 09:26 אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

יוני 27 (ראשון) 09:26 - יולי 2 (שישי) 09:26

04יולי(יולי 4)09:2609(יולי 9)09:26יזם השבוע - 4.7-9.709:26 - 09:26 (9) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

4 (ראשון) 09:26 - 9 (שישי) 09:26

11יולי(יולי 11)09:2616(יולי 16)09:26יזם השבוע - 11.7-16.709:26 - 09:26 (16) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

11 (ראשון) 09:26 - 16 (שישי) 09:26

18יולי(יולי 18)09:2623(יולי 23)09:26יזם השבוע - 18.7-23.709:26 - 09:26 (23) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

18 (ראשון) 09:26 - 23 (שישי) 09:26

25יולי(יולי 25)09:2630(יולי 30)09:26יזם השבוע - 25.7-30.709:26 - 09:26 (30) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

25 (ראשון) 09:26 - 30 (שישי) 09:26

אוגוסט

01אוגוסט09:2606(אוגוסט 6)09:26יזם השבוע - 1.8-6.809:26 - 09:26 (6) אירועי נדל"ן:יזם השבוע

Event Details

כרטיס בפייס

https://www.facebook.com/tomer.cohen.127?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBauBgdVhhB-s7605fn3YPdrgqoIKvw2qWWcZYffQrHzOucS9zy6Xf4lDWVX6KDHO2nXUDedBZa-2zp&tn-str=*F

 

זמן

1 (ראשון) 09:26 - 6 (שישי) 09:26

X