עדכון הקורס – ניתן כעת לבחור כל סרטון שנפתח ל��ם בכל סדר שהוא ולא צריך לסמן כהושלם

X