קבלת החלטות ועקרון המידתיות – עד כמה אתם אובססיביים בהחלטות שלכם – כמה נכסים…+