למה כדאי להיעזר במתווך בארה"ב למרות העמלה הגבוהה?+

למה כדאי להיעזר במתווך בארה”ב למרות העמלה הגבוהה?