טעות נפוצה – הסתכלות על תשואה אבסולוטית ולא על תשואה יחסית

X
X
X