- MentorMind - מנטורמיינד - Mentor Mind

שלום חברים.

ברוכים הבאים למועדון הנדל”ן האקסלוסיבי שלנו – מועדון Real

  1. החברות הבסיסית למועדון Real הינה חינם.

  2. חברות Real Smart, נועדה לאלו ממכם שרוצים ללמוד נדל”ן ולהרחיב את הידע התיאורתי והמעשי, והיא כוללת גישה לאינציקלופדיית הנדל”ן, ראיונות פאנל מומחי הנדל”ן, הרצאות מצולמות מהכנסים שלנו, מאגר של מעל 500 קבצי נדל”ן, מחשבונים ועוד.
  3. חברות Real Smart Mentormind, כוללת את כל ההטבות של חברות Real Smart, ובנוסף נועדה לאלו ממכם שרוצים ללמוד מהמנטורים המובילים בתעשייה, ולצפות בהקלטות של המנטורים מתוכנית המנטורינג המובילה של הפורום
  4. חברות Real Smart Mentormind Plus, כוללת את כל ההטבות של תוכנית Real Smart Mentormind, ובנוסף כוללת גישה אקסלוסיבית לצפייה בקורס הנדל”ן הרשמי של נדל”ן ולעניין – מעל 20 מודולים שמכילים מעל 60 סרטונים !
  5. חברות Real Smart Partner, נועדה ליזמי הנדל”ן שביניכם. חברות זו כוללת את כל ההטבות של חבילת Real Smart Mentormind Plus, ובנוסף חבילת פרסום מקיפה באתר לחברה שלכם ולנכסים שלכם.
מנוי חינם במועדון הנדל"ן - מנוי Real
חינם
צפייה ומענה לפוסטים בפורום הראשי של האתר
הצטרפות להטבות מחיר מיוחדות לחברי המועדון
חברות בקבוצת הפייסבוק
צפייה במגוון סרטונים הפתוחים לחברות החינם
מנוי Real Smart
1 week for $39 then $59 / month
צפייה ומענה לפוסטים בפורום הראשי של האתר
הצטרפות להטבות מחיר מיוחדות לחברי המועדון
חברות בקבוצת הפייסבוק
גישה לאינציקלופדיית הנדל"ן - הנדלנפדיה, שמתחדשת כל הזמן במידע עדכני ורלוונטי לעוסקים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית
גישה למידע ודוחות מתורגמים, כלים, מאות מסמכים קבצי אקסל וטבלאות - שיעזרו לכם לנתח את עסקאות הנדל"ן שלכם
מחשבוני נדל"ן
גישה לפורום אקסלוסיבי של עסקאות אטרקטיביות ובלעדיות לחברי מועדון Real Smart
צפייה חינם בהרצאות של פאנל מומחי הנדל"ן
צפייה חינם בהרצאות של כנסי הנדל"ן שלנו
50 אחוז הנחה על מירב קופוני האתר - הנחות בעמלת ליווי להשקעות, קורסים, פתיחת חברה, חשבון בנק, כרטיסי כניסה למפגשי המיטאפ וכו'
15 אחוז הנחה על קורסים של אוניברסיטת הנדל"ן
הצטרפות למועדון שיווק השותפים (Affiliate) היוקרתי שלנו ואפשרות להרוויח מפרסום המוצרים של המועדון
כניסה חינם לכל המפגשים והמיטאפים של הפורום במהלך השנה !
Real Smart Mentormind
1 week for $50 then $325 / month
צפייה ומענה לפוסטים בפורום הראשי של האתר
הצטרפות להטבות מחיר מיוחדות לחברי המועדון
חברות בקבוצת הפייסבוק
גישה לאינציקלופדיית הנדל"ן - הנדלנפדיה, שמתחדשת כל הזמן במידע עדכני ורלוונטי לעוסקים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית
גישה למידע ודוחות מתורגמים, כלים, מאות מסמכים קבצי אקסל וטבלאות - שיעזרו לכם לנתח את עסקאות הנדל"ן שלכם
מחשבוני נדל"ן
גישה לפורום אקסלוסיבי של עסקאות אטרקטיביות ובלעדיות לחברי מועדון Real Smart
צפייה חינם בהרצאות של פאנל מומחי הנדל"ן
צפייה חינם בהרצאות של כנסי הנדל"ן שלנו
50 אחוז הנחה על מירב קופוני האתר - הנחות בעמלת ליווי להשקעות, קורסים, פתיחת חברה, חשבון בנק, כרטיסי כניסה למפגשי המיטאפ וכו'
15 אחוז הנחה על קורסים של אוניברסיטת הנדל"ן
הצטרפות למועדון שיווק השותפים (Affiliate) היוקרתי שלנו ואפשרות להרוויח מפרסום המוצרים של המועדון
כניסה חינם לכל המפגשים והמיטאפים של הפורום במהלך השנה !
גישה להקלטות של תוכניות המנטורמיינד הקודמות של כל המרצים
Real Smart Mentormind Plus
1 week for $100 then $450 / month
צפייה ומענה לפוסטים בפורום הראשי של האתר
הצטרפות להטבות מחיר מיוחדות לחברי המועדון
חברות בקבוצת הפייסבוק
גישה לאינציקלופדיית הנדל"ן - הנדלנפדיה, שמתחדשת כל הזמן במידע עדכני ורלוונטי לעוסקים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית
גישה למידע ודוחות מתורגמים, כלים, מאות מסמכים קבצי אקסל וטבלאות - שיעזרו לכם לנתח את עסקאות הנדל"ן שלכם
מחשבוני נדל"ן
גישה לפורום אקסלוסיבי של עסקאות אטרקטיביות ובלעדיות לחברי מועדון Real Smart
צפייה חינם בהרצאות של פאנל מומחי הנדל"ן
צפייה חינם בהרצאות של כנסי הנדל"ן שלנו
50 אחוז הנחה על מירב קופוני האתר - הנחות בעמלת ליווי להשקעות, קורסים, פתיחת חברה, חשבון בנק, כרטיסי כניסה למפגשי המיטאפ וכו'
15 אחוז הנחה על קורסים של אוניברסיטת הנדל"ן
הצטרפות למועדון שיווק השותפים (Affiliate) היוקרתי שלנו ואפשרות להרוויח מפרסום המוצרים של המועדון
כניסה חינם לכל המפגשים והמיטאפים של הפורום במהלך השנה !
גישה להקלטות של תוכניות המנטורמיינד הקודמות של כל המרצים
גישה לקורס האינטרנטי - בכל שלושה ימים יפתח לכם מודול נוסף בקורס
Real Smart Mentormind Plus
1 week for $100 then $375 / month
צפייה ומענה לפוסטים בפורום הראשי של האתר
הצטרפות להטבות מחיר מיוחדות לחברי המועדון
חברות בקבוצת הפייסבוק
גישה לאינציקלופדיית הנדל"ן - הנדלנפדיה, שמתחדשת כל הזמן במידע עדכני ורלוונטי לעוסקים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית
גישה למידע ודוחות מתורגמים, כלים, מאות מסמכים קבצי אקסל וטבלאות - שיעזרו לכם לנתח את עסקאות הנדל"ן שלכם
מחשבוני נדל"ן
גישה לפורום אקסלוסיבי של עסקאות אטרקטיביות ובלעדיות לחברי מועדון Real Smart
צפייה חינם בהרצאות של פאנל מומחי הנדל"ן
צפייה חינם בהרצאות של כנסי הנדל"ן שלנו
50 אחוז הנחה על מירב קופוני האתר - הנחות בעמלת ליווי להשקעות, קורסים, פתיחת חברה, חשבון בנק, כרטיסי כניסה למפגשי המיטאפ וכו'
15 אחוז הנחה על קורסים של אוניברסיטת הנדל"ן
הצטרפות למועדון שיווק השותפים (Affiliate) היוקרתי שלנו ואפשרות להרוויח מפרסום המוצרים של המועדון
כניסה חינם לכל המפגשים והמיטאפים של הפורום במהלך השנה !
גישה לקורס האינטרנטי - בכל שלושה ימים יפתח לכם מודול נוסף בקורס
Real Smart Partner
$550 / month
צפייה ומענה לפוסטים בפורום הראשי של האתר
הצטרפות להטבות מחיר מיוחדות לחברי המועדון
חברות בקבוצת הפייסבוק
גישה לאינציקלופדיית הנדל"ן - הנדלנפדיה, שמתחדשת כל הזמן במידע עדכני ורלוונטי לעוסקים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית
גישה לקבצי מידע, מסמכים ודוחות מתורגמים, כלים וטבלאות - שיעזרו לכם לנתח את עסקאות הנדל"ן שלכם
גישה לפורום אקסלוסיבי של עסקאות אטרקטיביות ובלעדיות לחברי מועדון Real Smart
צפייה חינם בהרצאות של פאנל מומחי הנדל"ן
צפייה חינם בהרצאות של כנסי הנדל"ן שלנו
50 אחוז הנחה על מירב קופוני האתר - הנחות בעמלת ליווי להשקעות, קורסים, פתיחת חברה, חשבון בנק, כרטיסי כניסה למפגשי המיטאפ וכו'
15 אחוז הנחה על קורסים של אוניברסיטת הנדל"ן
הצטרפות למועדון שיווק השותפים (Affiliate) היוקרתי שלנו ואפשרות להרוויח מפרסום המוצרים של המועדון
פרסום עסקאות אקסלוסיביות בפורום זירת העסקאות לחברי מועדון Real Smart
פרסום עסקאות בקבוצות המדינות השונות - עסקאות אלו יפורסמו גם בפורום הפייסבוק זירת הנכסים
פרסום פוסטים של תוכן ומידע שלכם ישירות לאתר - פוסטים אלו ישלחו לחברי האתר הרשומים לניוזלטר
פרסום אירועי הנדל"ן שלכם - האירועים מפורסמים באתר, בקבוצת הפייסבוק ונשלחים במייל לרשימת התפוצה (אירוע אחד חינם לשבוע בשווי 50 דולר לאירוע)
פרסום פרופיל החברה שלכם באתר
פרסום הלוגו שלכם באתר כספונסרים עם קישור לאתר שלכם - קישור שיעזור לכם בקידום אתרים SEO
כרטיס כניסה חינם לכנס השנתי של מועדון הנדל"ן + אפשרות להרצאה תמציתית שלכם בכנס שמציגה את פועלכם ואת החברה שלכם
דף קופון באתר המציע לחברי הפורום הנחה להצטרפות להשקעה עם החבחרה שלכם באיזורי הפעילות שלכם
דף חברה בדף החברות שלנו מעוצב אישית עם באנר מסוגנן של חבר פלטינום בשווי 675 דולר בשנה
חמישה נכסים חינם לפרסום בכל חודש בשווי של 50 דולר לנכס - סך הכל שווי ההטבה 250 דולר לחודש!
365 ימים של פרסום באנר פרסומי בפורום שמופיע באופן מתחלף בכל דפי האתר!
ראיון וידאו אישי ופרסומי הכולל קידום העסק שלכם שיפורסם בפורום בפייסבוק, בערוץ היוטיוב, באתר ובפודקאסט + תקבלו את קובץ הוידאו לשימושכם
פרסום פוסט פרסומי באתר + שליחת הפוסט שלכם לרשימת התפוצה של הפורום הכוללת אלפי מנויים
כל חודש ! במשך 12 חודשים, פרסום באנר ראשי בראש הפורום בפייסבוק של חבר פלאטינום למשך 24 שעות עם קישור לדף החברה באתר לחשיפה מקסימלית
0 תגובות

השאירו תגובה

The Real Estate Investor Forum, LLC is an educational company and is not acting as a real estate broker. Always seek the services of licensed third party appraisers and inspectors to verify the value and condition of any property you intend to purchase. Never send funds directly to a seller but instead, use the services of professional title and escrow companies.

 

 

Check in with The Real Estate Investor Forum before purchasing property to verify that affiliates and markets have not changed in quality or performance. The Real Estate Investor Forum does not provide legal, tax, accounting, or other professional advice. Nothing on this website email is intended to form a contract or binding legal commitment.

©2020 ForumNadlanUSA.com - All rights reserved

צור קשר

אנחנו לא בסביבה כרגע. אבל אתה יכול לשלוח לנו דוא"ל ואנו נחזור אליך, בהקדם האפשרי.

Sending

כניסה לאתר עם שם משתמש או מדיה חברתית

או    

Forgot your details?

יצירת חשבון

X
X
X