Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

כיצד נתגבר על הפחד מההשקעה הראשונה?

כיצד נתגבר על הפחד מההשקעה הראשונה ? הרבה אנשים שהיו רוצים להשקיע בנדל”ן בכלל באופן כללי, לא עושים את זה, והם לא יעשו את זה בגלל הפחד. הפחד מלהיכשל הוא פחד משתק. מאיפה נובע הפחד הזה ? הפחד הזה נובע קודם כל מהחינוך שקיבלנו בבית. אם בבית לא דיברו על כסף וכל הזמן אמרו לנו…

Responses

  1. קרה לי בעבר. קיבלו עשרים טלפונים כל שעה עד שטיפלו בזה אחרי שבוע.
    סתם המלצה לעתיד, לפני שאני קונה דירה (לא בית), אני מבקש לראות דוחות כספיים שנתיים אחורה.
    בסוף השבוע האחרון היה לי בעיה יחסית שולית עם חברה כזאת. בגלל שאני מקומי ואיימתי בתביעה, תוך עשרים דקות היה נציג במקום. בגדול, ממש לא אוהב לעבוד עם בתים שיש association.

  2. קח בחשבון שאתה חשוף כרגע לתביעה מצד הדייר במיוחד אם יהיה לו נזק לרכוש
    לכן הייתי קודם כל מתקן ואז הולך ומנסה להוציא מהם פיצויים, תבדוק ב association docs הרבה פעמים חלק מהחוזה זה שאתה יכול לתקן על חשבונך ואז אצה רשאי לא לשלם להם את הפיי החודשי עד שזה מסתדר