Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. הי Bracha Light לטובת המשקיעים שעלולים להסתמך על המידע הזה, אני חושב שכדאי לתת 2 דגשים חשובים:
    1- להכניס לתכנית העסקית גם CAPEX. הסברתי בסרטון נפרד ושיתפתי בפורום איך בונים תכנית כזו לפני רכישת נכס בשלבי בדיקת הנאותות של העסקה.
    https://www.youtube.com/watch?v=bfiRtyDmuzg&t=157s

    2- לגבי הביטוח חשוב לציין שהכיסויים אינם חלים בכל מקרה, והמקרים שבגינם הכיסוי מתקבל תלוי ברמת הכיסוי הביטוחי שנבחר. למשל LOSS OF RENTS, זה ממש לא יקרה שדייר לא ישלם לך שכר דירה והביטוח יגיד לך אהה בסדר בואי אני אשלם לך במקום. לא. זה תלוי מה המקרה. ובעיקרון זה תופס במקרה והתוצאה של איבוד שכר הדירה היא בגין אירוע שיש לו כיסוי ביטוחי באחד הסעיפים האחרים ואז תקבלי שיפוי ןיתכן חלקי גם על אובדן השכירות. רק להבהיר למשקיעים כי לפעמים מתבלבלים בין מילה כמו ביטוח לבין מובטח או בטוח. הדבר היחיד שבטוח לגבי ביטוח הוא ששום דבר בו לא בטוח וחייבים בתחום הזה להיכנס לאותיות הקטנות.