Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. פוסט חשוב מאוד !
    יש מחוזות שבהם הפרמיט פתוח לכל באינטרנט!
    מציעים לכם נכס שנראה מעניין?
    תיכנסו ותבדקו את גיל המערכות בהתאם לפרמיט ותראו שבכלל קיים פרמיט (עוד שיטה להצלבת מידע דרך אמצעי בלתי תלוי)
    לא סומכים רק על מילים.

  2. לפרמיט יש חשיבות נוספת היא מגנה גם על הקבלן וגם על בעל הנכס כלומר הקבלן מקבל אישור על העבודה שהיא בוצעה נכון ואם ובמידה ולאחר מכן ישנה בעיה של למשל איזה נזק ואו תקלה חברת הביטוח לא תתנער מתשלום בטענה למשל שזה לו נעשה נכון דבר נוסף במכירה של הנכס הקונה רוצה לוודא שהעבודה בוצעה לפי התקן ואז הוא רוצה לראות את כל האישורים