Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

Responses

  1. ההחלטה בהחלט קשה – הרבה מהסלוגנים נהדרים – אהבתי את “המשפחה שלך להשקעות” כי אנחנו בהחלט משפחה, “כאן בונים עתיד” ועוד רבים, אבל אני חושב שאם אנחנו רוצים לשקף את מה שהפורום הוא באמת בשבילנו ואת מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, ההצעה של מתן “משתפים, לומדים, בונים עתיד” – קולעת בול – שיתוף זה הבסיס לפורום, כולנו לומדים כל יום מחוכמת ההמונים האדירה שבפורום מספק, ואנחנו פה בשביל לבנות את העתיד שלנו ולעזור לאחרים לבנות את העתדי שלהם – אז מתן זכית בתהילת עולם 🙂 אתה יכול לסוף אותה מהבית שלי בלונג איילנד פעם הבאה שאתה בא לבקר 🙂 חזק ואמץ !