Related News Real Estate Entrepreneurs

Responses

  1. עכשיו פה חמש בבוקר. עוד לילה הזוי של עבודה לתוך הלילה. זז לישון. כשאני קם אני עושה את ההגרה לייב. כאמור מקום ראשון החזר כספי על הכרטיס עד 30 דולר + 3 כרטיסים של 50 אחוז הנחה למיטאפ הבא ! לכל מי שעדיין רוצה לשתף את התמונה שלו עם ביבר בפיד של הפייסבוק שלו ולהעלות פה את התמונה זאת ההזדמנות האחרונה – שתפנו היום את התמונות מהכנס אז אתם מוזמנים לקחת את התמונה משם. בהצלחה !!!

  2. חברים לשם ביצוע ההגרלה כדי שלא נשכח אף אחד ששיתף – כל מי ששיתף ושם קישור אלינו בבקשה תעלו פה את הצילום מסך ואז נוכל להגריל
    תודה לכולם! הפצת הפורום מאפשרת לנו להמשיך ולקיים מםגשים דומים וכמובן להביא מוחות נוספים לפורום לסיעור מוחין על כל סוגיית נדל”ן שהיא. זה הכל שלנו!