שלום לחברי הקבוצה!!! את צעדיי הראשונים בתחום הנדל”ן עשיתי לפני 5 שנים, בקייב ב…

X